LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU NANOVLÁKENNÝCH STRUKTUR

Stavíme technologie budoucnosti

Nanotechnologie se řadí mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví 21 století. Vysoký poměr povrchu k objemu, široká škála zpracovatelných materiálů, možnosti implementace do makrostruktur a další jedinečné vlastnosti dělají z nanovláken jeden z nejperspektivnějších materiálů budoucnosti. Elektrospinning je jednou z nejflexibilnějších, nejvšestrannějších a nejefektivnějších technik přípravy nanovláken.

Laboratorní zařízení pro přípravu nanovlákenných struktur otevírá nové výzkumně vývojové cesty pro toto inovativním odvětví, a to převážně díky své variabilitě, versatilitě a spolehlivosti.

Variabilita

Zařízení umožňuje zpracovávat širokou škálu polymerních roztoků určených pro přípravu nanovlákenných struktur s aplikačním potenciálem například ve zdravotnictví, potravinářství, environmentálním průmyslu atd. Možností je také napojení na klimatizační systém pro zajištění konstantních parametrů v průběhu experimentů a dosažení stabilní opakovatelnosti celého procesu. Připravené výzkumné vzorky nanovlákenných struktur vykazují homogenní vlastnosti fyzikálně-mechanických i morfologických parametrů.

Versatilita

Zařízení nabízí možnost měnit a testovat různé tvary zvlákňovacích elektrod stejně tak jako měnit odebírací kolektor, na něž se nanáší nanovlákenná vrstva. Dávkovací systém je složen ze dvou jednotek, což umožňuje současné dávkování dvou polymerních roztoků, a tedy i přípravu bikomponentních nanovlákenných vrstev. Nová technologie navíc umožňuje v průběhu zvlákňovacího procesu do nanovlákenných struktur integrovat prášky či jiné částice a připravovat tak funkcionalizované nanovlákenné kompozity.

Spolehlivost

Do zařízení je integrována celá řada prvků, jež zajišťují ten nejvyšší stupeň spolehlivosti a bezpečnosti pro uživatele. Celé zařízení je vyrobeno z materiálů, které odolávají výparům a úkapům polymerů což také umožňuje snadnou údržbu a čištění. Ovládání zajišťuje na míru vyvinutý software, který nabízí možnost automatického a manuálního režimu kontroly. Přehledné uživatelské prostředí zjednodušuje kontrolu a monitoring všech klíčových parametrů a jejich záznam pro následné zpracování a interpretaci dosažených výsledků experimentu.

TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY

• Ve standardu je zařízení dodáváno se třemi typy zvlákňovacích elektrod třemi typy odebíracích kolektorů.
• Celé zařízení je vyrobeno z materiálů, které odolávají výparům a úkapům polymerů
• Nástavec na odsávání je umístěn nad pracovním válcem (pro odsávání výparů)
• Centrální dveře mají pružné těsnění s upínacím mechanismem, pro zajištění maximálního utěsnění
• Skleněná výplň spodní části, pravých dveří (pro kontrolu polymerních roztoků a čerpadel)
• Zařízení je na kolečkách za účelem zajištění snadného přemístění
• Ovládání stroje: Dotykový monitor 20 palců, tlačítko RESET, START a TOTAL STOP, klíček SERVIS.
• Bezpečnost: 2x Total Stop, 1x zámek na krytu