NANOVLÁKENNÝ FUNKCIONALIZOVANÝ FILTR

Vícenásobně použitelný pro roušky a další aplikace

Nanovlákenný funkcionalizovaný filtr je jedinečná membrána s obsahem aktivních látek, které udržují plochu membrány v čistotě a vytváří prostředí naprosto nevhodné pro viry a bakterie. Tento efekt významně zvyšuje ochranu nositele, před vnějším prostředím a zároveň chrání i okolní prostředí před kontaminací. Je navržen a určen jako jednorázový filtr do textilních roušek a dosahuje svými parametry nejvyšší třídy ochrany. Doba použitelnosti filtru je celkově 40 hodin nošení, po kterých je nutné filtr vyměnit, to znamená, že pokud je filtr využit na krátkou dobu (1-8 hodiny), lze ho následně použít znovu.

Pro zobrazení účinku nanovlákenného funkcionalizovaného filtru přetáhněte vertikální lištu doprava.

Vícenásobně použitelný pro roušky a další aplikace

Klíčové vlastnosti

 • Nejvyšší stupeň ochrany proti bakteriím, virům, alergenům a prachu (díky vysokému záchytu a funkční úpravě nanovlákenné vrstvy)
 • Rozměry 16 cm x 12 cm, případně i jiné
 • Funkční úprava nanovláken (bakterie a viry v prostředí nepřežívají)
 • Vysoká prodyšnost a komfort
 • Ochrana po dobu až 40 h či 2 týdnů přerušovaného nošení
 • Filtr vyroben z netkané textilie a nanovláken obohacených funkčním přípravkem
 • Skladovatelnost při 0 °C až 45 °C v suchu, bez přístupu slunečního záření

Použitelnost

 • Rouška, do které se filtr vkládá, by měla projít údržbou ideálně každý den, případně každý druhý den. Po její údržbě lze používat bez omezení.
 • Nanovlákenný filtr doporučujeme pro zachování ochrany používat 40 hodin, přičemž může být používán i přerušovaně, ne však více ne 14 dnů od prvního použití.
 • Veškeré manipulace s filtrem je třeba provádět v jednorázových rukavicích, nebo si alespoň dezinfikovat ruce, aby nedošlo k případné kontaminaci z okolního prostředí.

Postup údržby

 • Vyjměte nanovlákenný filtr a odložte jej na čistý povrch.
 • Sterilizujte v autoklávu či troubě (max. 70°C) po dobu 20 min., případně přes bavlněnou látku sterilizujte přežehlením (na minimální teplotu).

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Efektivitu a funkčnost membrán pro filtrační roušky charakterizují dva zásadní parametry. Jde o míru záchytu různé velikosti částic a tzv. prodýchatelnost. První parametr je dán především velikostí pórů v membráně, druhý parametr je pak dán jak velikostí pórů, tak jejich tvarem a hustotou. Oba parametry na sobě nepřímo úměrně závisí. Lze tak říci, že čím efektivněji bude membrána zachycovat zejména malé částice, tím větší odpor bude klást při dýchání a naopak. Nespornou předností technologie přípravy našich nanomembrán je možnost všechny tyto parametry efektivně řídit a tak dosáhnout maximálního filtračního účinku při optimálním uživatelském komfortu.

Je důležité, položit si otázku, před čím se chceme rouškou s nanomembránou ochránit? V úvahu přicházejí zejména viry, baktérie, alergeny reprezentované především sporami plísní a pylovými částicemi a prachové částice. U virů jsou aktuálně nejvýznamnější koronaviry ze skupiny SARS (COVID-19) a chřipkové viry. Tyto viry mají velikost kolem 80 – 100 nm, nicméně reálně se ve vzduchu vyskytují především ve formě aerosolových kapének, agregujících desítky až tisíce virových částic. Velikost kapének je závislá na vlhkosti a teplotě prostředí, čím vyšší vlhkost a nižší teplota, tím větší kapénky se tvoří. Kapénky tak mohou nabývat velikosti od stovek nanometrů až po stovky mikrometrů. Z bakterií uvádíme dva nejvýznamnější původce nozokomiálních infekcí nejen ve zdravotnictví, Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. Jejich velikost je 700-900nm, respektive 1,5-5µm, odpovídá tedy řádově kapénkám virových částic. Alergenní částice, z nichž za nejvýznamnější můžeme považovat spory plísní a pylové částice (trávy, bříza) mají velikost v rozmezí 3 – 250 µm. Největší rozmezí velikosti nacházíme u prachových částic. Tzv. polétavý prach, hodnocený hydrometeorologickými službami obsahuje částice od 2,5 µm do 500 µm. Za nejnebezpečnější ze zdravotního hlediska je ovšem považován tzv. ultrajemný prach s velikostí částic pod 1 µm, který je produkován nejvíce dopravou a procesy spalování.

Proč na velikosti záleží?  Podíváme-li se na ochranné roušky aktuálně dostupné na trhu, většina z nich deklaruje svoji filtrační efektivitu dle normy EN149+A1, která je zaměřená na průmysl a hodnotí především záchyt částic od 350 µm a výše. S ohledem na výše popsané velikosti patogenních částic to ovšem znamená, že i v případě vyšších kategorií filtrace FFP2 či FFP3 řada potenciálně nebezpečných patogenů (v řádech desítek až stovek nm) přes tyto roušky prochází. Naše nanovlákenné roušky dle certifikovaných měření dosahují v oblasti velikosti částic desítek či stovek nanometrů velmi vysoké efektivity záchytu 70 – 98 %, v případě větších částic pak vysoce nad 99 %  a představují tedy  mimořádně efektivní ochranu před širokým spektrem patogenů a to při zachování vysoké prodýchatelnosti, která zaručuje optimální uživatelský komfort.